ART SHOP


Přeji si, aby Vám mé obrazy svítily na cestu.

Luna Isis

Pro pochopení Luniny tvorby je nezbytné pochopit archetyp fénixe, se kterým se autorka ztotožňuje a který nám dá prozřít její motivaci i zření světa. Fénix v západní tradici představuje již od starověku bájného opeřence, který - když zestárne a nachýlí se jeho čas - pochystá si hranici a v ní se upálí, a tím se znovuzrodí. Omlazen, očištěn od stáří, bolesti a únavy.... Autorka je sama obdobným fénixem. Narodila se nonkorformním rodičům kdesi na venkově, a její výchovu silně ovlivňovali především prarodiče. Senzitivní dítě, žijící s mentálně postiženou sestrou, si zaplňovalo svůj osamělý svět svými fantaziemi a představami, její výjimečnost jí příliš neumožňovala přátelit se se svými vrstevníky, kteří jí často nechápali. Smutek , odcizení, samota a další negativní energie jí doprovázely i během dospívání. Neplatí totiž automaticky, že citlivé půvabné dámy to mají v životě jednoduché a štěstí je čeká v seriálově barvotiskových barvách tak nějak automaticky. Dopustila se několika chyb, za které bolestně pykala. I když měla v určité životní fázi vše, po čem řada jiných touží, cítila vnitřní prázdnotu, nenaplnění...Kdesi v jejím nitru klíčila zpočátku nevědomá touha po změně, touha spálit všechnu tu předchozí negativní karmu, očistit se, splynout s absolutnem... Východisko, které by u středověkého světce či sofijského mystika představovalo náboženství, nalezla v umění. Nejprve v tanci, velice se inspirovala v Michaelu Jacksonovi, který pro Lunu představoval symbol čistoty a pozitivní energie. Později ve výtvarném umění. Zde nalezla své já, smysl své existence. Fénix, v dálněvýchodní tradici symbol císařoven a spravedlnosti, se obrodil. Tato osobní transformace se projevila i v tom, že si změnila jméno. Již ve starém Egyptě věřili, že změnou jména měníme i svůj osud. Jaroslav Seifert kdysi pravil, že v umění je nejdůležitější jedno, a to upřímnost. Ta bezesporu v Lunině tvorbě je. Tam, kde je v současném umění tak často póza, kalkul a prázdnota, nachází se v jejím mystickém symbolismu bezrozpornost, ,,jednota slov a činů", jak pravil neokonfuciánský učenec Wang Yang Ming. Luna se angažuje v charitě. Ať již svou angažovaností na tomto poli či její výtvarná činnost, touha vytvářet harmonii, pozitivní energii, ochraňovat před zlem jako by hledala inspiraci ve starověké bohyni Isis, družky Usirově, jejíž roztažená křídla v ochranném gestu na sarkofázích jako by chránila lidstvo před zlem a utrpením. Další archetyp, zastoupený na naší výstavě je had. Tak, jak je bílý had (širohebi) v japonské šintoistické tradici posel bohů (kamicukai), vidí v něm Luna směřování vzhůru, k absolutnu. Jistá dvojjakost tohoto archetypu, spojujícího mužský a ženský prvek, moudrost, ale i jisté ohrožení, a tajemno s až mytologickými kořeny zapadá do autorčina duchovního světa, ze kterého čerpá svou tvorbu. Je třeba zdůraznit, že nic jí není vzdálenější než sledování trendů, módnosti, marketing a další jedy, tak často otravující atmosféru současného umění. Luna je svá, bohudík. Nesnaží se zalíbit zákazníkovi, ale božskému principu. Výtvarná činnost je jedním z pestrých obrazů kaleidoskopu její nonkonformní osobnosti, zahrnující práce pro charitu, tanec.... Symbolická barevnost ve tvorbě Luny zahrnuje bílou a zlatou. Bílá je symbol čistoty, ale v dálněvýchodní tradici i barva smuteční, což může opět evokovat archetyp fénixe, rodícího se ze své smrti. Zlato tvořilo ve starém Egyptě tělo bohů a symbolika této barvy se vine všemi kulturami, vyjadřujíce vznešenost, posvátnost, slunce.... Kéž Lunin fénix svobodně letí jako myšlenka blankytným nebem, a přívětivé slunce ať se odráží od jeho zlatých perutí.

Autor textu: Jakub Zeman - emirentní kurátor Národní Galerie


Tvorbu Luny sleduji již delší dobu. Její obrazy jsou otiskem jejího bohatého života prodchnutého mysticismem, meditací, emocemi, fantazií…

Zvláště v posledních obrazech se setkáváme s apelem na poetismus, což je mi osobně nejbližší.

Přeji jí mnoho inspirace, je na dobré cestě.

Autor textu: Joska Skalník, malíř