Zabržděná kreativita v rozjetém světě


Díky kreativitě jsme hraví, cítíme se skvěle, uvolněně, vytváříme nové, nepoznané, lepší funkční... Kreativita je rozmanitost světa. Nese se v lidech odjakživa a je jednou z nejpřirozenějších dovedností.

"Když postupujeme jinak, než jsme zvyklí, přináší nám to poznání a šanci na zlepšení."


Kreativita se projevuje ve všech oblastech našeho života a dost často ji přes ten uspěchaný systém ani nevidíme.

Kreativita, naše krásná tvořivost, je obsažena v dědictví národů, kdy lidé žijí přirozeně, naslouchají své intuici v souladu s přírodou a tvoří dějiny obsažené v architektuře, výtvarném umění, tanci, knihách, řemeslech, v odívání, rozmanitém jídle, rituálech, zvyklostech… Vidíme ji ve všem, co jsme vytvořili, v tom dobrém i v tom zlém. Kreativita nám dává příležitost vytvořit lepší svět, když se řídíme srdcem. Pokud nás ovšem ovládá kalkul a hamižnost, naše ruce ovládá zlo, a z toho vedou naše kroky do smutného, nemocného, krvavého světa v podobě válek, znečišťování přírody, toxického jídla, kosmetiky i oblečení a neharmonických vztahů. Vlastní tvořivost tak můžeme znásilnit nevědomým přístupem, a tak z nás vyjdou výsledky, které jsou plytké a nestojí za nic. 

Dnešní doba je ovládána marketingem, prodejem a především systémem, kterého jsme spolutvůrci a jsme také jeho nedílnou součástí. Každý člověk na tomto světě je hybnou silou, která tento svět formuje.

Myslím si, že je důležité, abychom jednali zodpovědně a přistupovali ke kreativitě vědomě.


Ráda bych Vám přiblížila, co si představit pod kreativitou vědomou a nevědomou.


  • Vědomá kreativita vychází zevnitř, něco nás inspiruje, k něčemu jsme dospěli, je to naše rozhodnutí, které vychází z čistého záměru vytvořit něco krásného, prospěšného pro svět.


  • Nevědomá kreativita se podřizuje systému, bojíme se žít dle vnitřní pravdy, zaprodáváme své dovednosti, tam, kde tomu nevěříme, kde víme, že existuje lepší cesta a přesto po ni nejdeme. 

Baví mne svět pozorovat, poznávat, analyzovat, a dostávat z něj jen to nejlepší. Zjistila jsem, že když člověk žije vědomě a snaží se sobě, a tak i světu, přinést to nejlepší, tvoří svět nádherný... Teď tu nepíšu o sobeckosti, ale o celkovém blahu tvořit to nejlepší, co je v souladu s dobrem, přírodou. Takový člověk se dá těžko zaprodat, protože ví, že ze svých činů se zodpovídá především svému svědomí. 

Kreativitu je potřeba rozvíjet, ne zabíjet, člověk, který se může svobodně projevovat, je mnohem šťastnější. Kreativita chce změnu, růst, poznání a hravost. A nejvíce ze všeho lásku a úctu – ke všemu stvořenému.


Vím, že umíme zastavit zlý svět a pořádně to „rozjet“ s vědomou kreativitou. 
Lidé jsou ve své podstatě jako Bozi, kteří umí tvořit lepší svět.


Aktuálně jsem pro vás připravila dva semináře rozvíjející KREATIVITU.

Bližší informace o aktuálních seminářích najdete na těchto odkazech:  Kreativec a Kreativní malování I. a II. díl


Těším se na tvořivé setkání, LunaBohémský život

Zabržděná kreativita v rozjetém světě

Díky kreativitě jsme hraví, cítíme se skvěle, uvolněně, vytváříme nové, nepoznané, lepší funkční... Kreativita je rozmanitost světa. Nese se v lidech odjakživa a je jednou z nejpřirozenějších dovedností.

Naplnění osudu

Vstoupila jsem nečekaně do projektu, o kterém jsem si myslela, že už je uzavřen, že již obrazy řešit nebudu. Nový obraz Naplnění osudu jsem namalovala fixem od mého snoubence, třpytky nejsou v mé klasické barevnosti zlaté, nebo bílé, ale zelené… což je barva srdeční čakry. Připomnělo mi to fakt, že…

Jakou cenu má naše duše?

Život nám nebyl dán jen tak, máme na světě své poslání, úlohu, roli. V životě se nám může stát, že přestaneme věřit v existenci své duše, a to má za následek, že jsme nezodpovědní a nevážíme si vlastního života. To se projevuje sebedestrukcí, což znamená, že nežijeme to, čemu věříme,…

Vysvlečené zásnuby

Stojíme v chodbě v pološeru a objímáme se. Jsem nahá, on oblečený. Připravuji se na koupel a na to, jak si po ní na sebe vezmu sváteční oblečení...

Bohémský život, můj denní chléb.

Bohém je často nálepka pro umělce, výtvarníky, sochaře, tanečníky, spisovatele atd. Vesměs lidi, kteří mají výrazně osobitý postoj k životu, společenským normám i politice, sdružují se v kavárnách, veselí se na bujarých večírcích, holdující drogám a sexu. Ve své tvorbě odvážně předávají své…

Anděl přistál na Slovensku

Koncem srpna, v krásných letních dnech, jsme společně s mým přítelem a naším čtyřnohým členem rodiny vyrazili na pracovní cestu na Slovensko, kde jsem se chystala zhostit výmalby Domu smutku v Bzenici. Na tento výlet jsem se těšila přes dva roky, kdy jsme společně s architektem Igorem…

Pozitivní energie hýbe světem.

Je to více jak deset let, kdy jsem začala dělat první kroky vědomého života, kdy jsem přestala vidět viníky kolem, ale v sobě, kdy jsem pochopila, že pokud chci něco v životě změnit, musím na tom intenzivně pracovat. Vítám Vás na novém webu?